Deze workshop is een instrument waarmee een organisatie de weg naar een succesvolle toekomst vaststelt. Tijdens een innovatie strategie workshop gaat een team gezamenlijk door een gestructureerd proces zodat op een beperkte tijd resultaat kan geboekt worden dat door de groep gedragen is.  
     
  Doelen van deze workshopformule  
 
  1. Het verbeelden (toekomstvisie ontwikkelen) van hoe de huidige organisatie er in de toekomst zou moeten uitzien om succesvol te zijn.
  2. Aanbrengen van nieuwe ideeën die inspelen op de trends van de toekomst
  3. Het creëren van “common ground”/gezamenlijke visie: samen stemmen en beslissen welke de beste ideeën en acties er zijn om dit toekomstbeeld samen uit te voeren (neuzen in zelfde richting);
  4. Bevorderen van teamdynamiek en concensus verkrijgen in een groep. Teambuilding.
 
     
 

PROGRAMMA

 
     
  DEEL I STAND VAN ZAKEN (60’)  
  Gronden van de visieoefening. Strategie en visieoefeningen worden best gegrond vanuit de realiteit van de huidige situatie van een organisatie. Hierdoor vermijd men dat de output teveel zou bestaan uit holle of artificiële slogans. In dit deel worden de voornaamste sterktes en zwaktes (swot) in kaart gebracht door:
- individueel brainstormen
- uitrapportering (verzamelen, verrijken en groeperen van de ideeën
 
     
  DEEL II ONTDEKKING (70’)  
 

Verzamelen van de voornaamste marktevoluties en trends. Marktevoluties en trends zijn belangrijke inspiratiesbronnen voor nieuwe ideeën voor de toekomst. In voorbereiding op deel III is dit deel een brainstorm rond de voornaamste marktevoluties en trends die een belangrijke impact hebben op de branche.

Bij evoluties en trends kan men denken aan verschillende thema’s zoals bevolking en sociologie, consumenten en lifestyle, wetgeving, omgeving en geopolitiek, industrie en economie, werk en organisatie of technologie.

Dit deel bestaat uit:
- individueel brainstormen
- uitrapportering (verzamelen, verrijken en groeperen van de ideeën

 
     
  DEEL III DREAMING (125’)  
 

Visionaire brainstorm. Visioning is een instrument waarmee een organisatie de weg naar een succesvolle toekomst vaststelt. In dit deel wordt er gebrainstormd rond een “visie vraag”. De vraag moet zodanig zijn dat het de deelnemers uitnodigd om visies en ideeën bij te dragen rond de “ideale toekomst”.

De visionaire vraag kan bijvoorbeeld zijn: “Het is 2014 en we voelen ons zeer succesvol. Hoe zien we er op dat moment uit en wat hebben we gedaan om er te geraken?”.

Op basis van deze vraag worden de deelnemers gevraagd zich te “projecteren” in de toekomst en zich in te beelden hoe de organisatie er dan zou uitzien. Bijvoorbeeld wat er gerealiseerd is (overwinnen van zwaktes, gebruik gemaakt van opportuniteiten etc.), hoe klanten en werknemers het bedrijf ervaren, de prestaties van de organisatie of andere karakteristieken die deel zouden uitmaken van een ideale, attractieve en succesvolle organisatie in de toekomst. Ze laten zich hierbij inspireren o.a. door de besproken marktevoluties en trends uit het vorige deel.

Dit deel bestaat uit:
1. Individueel brainstormen
De deelnemers schrijven hun ideeën m.b.t. de visievraag op post-it notes. Bij voorkeur gebeurt dit in zinnen van 5 tot 7 woorden.

2. Verzamelen van alle ideeën
Uitrapportering en verzamelen van alle ideeën. Elke deelnemer krijgt de mogelijkheid zijn visies en ideeën met de groep te delen. Nieuwe ideeën die hierdoor worden opgeroepen worden opnieuw meegenomen.

3. Uitwerking van de visie-elementen
De ideeën en visies die bij mekaar horen worden door het team zelf samengebracht. en gegroepeerd. Elke groep wordt voorzien van een titel. Elke titel wordt nu een visie-element. Alle visie-elementen tesamen vormen het wenselijk en inspirerend toekomstbeeld van de groep.

4. Groepsreflectie en discussie over de visie-elementen
Het is belangrijk dat deelnemers voldoende tijd nemen om te reflecteren over de uitkomst:
- waarom zijn sommige visie elementen hier aanwezig?
- zijn de visie-elementen consistent met de waarden?
- zijn er misschien nog blinde vlekken?
Mogelijks is verdere finetuning van een aantal visies of visielementen aangewezen.

5. Kiezen van de belangrijkste visie-elementen
De groep kiest 1 of 2 verschillende visie-elementen d.m.v. een aantal groepsbeslissingstechnieken.

 
     
  DEEL IV DESIGNING (55’)  
  Brainstorm rond de mogelijke acties en ideeën voor de realisatie van de gekozen visie-elementen. Dit deel bestaat uit:

Groepsbrainstorming: de gekozen visie-elementen worden verdeeld over een aantal groepen die hierover brainstormed rond mogelijke acties en ideeën. Men maakt een high-level projectplan voor de realisatie.

Uitrapportering van de resultaten per groep: elke groep presenteerd het resultaat van de groep.
 
     
     
     
  Technieken en modellen  
  Het workshop programma maakt intensief gebruik van bewezen en actuele modellen, technieken en tools om tot een maximaal resultaat te komen. Er worden inzichten en technieken gebruikt uit diverse gebieden zoals visioning, swot-analyse, clustering, creativiteitstechnieken, het creatief proces, brainwriting en brainstorming, creative flow princiepe, idea-matrix, force to fit principe, problem definition, postpone judgement, depest analyse, trendanalyse, valuechain, futuring & visioning, groepsbeslissings-technieken, common ground, projectcharter, projectmanagement en het smart-principe.  
     
  Taken van de begeleiding  
 

- advies bij de formulering van de doelstelling
- advies bij de formulering van de visioning uitdaging
- uitwerking van het programma
- selectie van de de tools en het proces
- verzameling en communicatie van alle benodigde informatie
- advies bij de samenstelling van de groep
- inschakelen van "wilde ganzen" bij brainstorms
- advies bij logistieke organisatie
- uitvoering van het programma
- zorgen voor voldoende dynamiek, ideeën en consensus in de groep
- klankbord tijdens nabespreking

 
     
     
 

STRATEGIZE WORKOUT

Click voor meer info

Copyright www.gro3.com | All rights reserved