Doel van de Quick-Scan  
 

- in kaart brengen van de relevante subsidie- en steunopportuniteiten
- een snel en flexibel proces dat resultaat biedt
- klankbord rond de matching en selectie van projecten en steunmogelijkheden

 
     
  Waarom deze externe scanning inschakelen?  
 

- expertise en capaciteit
- optimaliseren van het proces en de benodigde tijd
- verzekering van goed resultaat
- out of the box klankbord
- een neutral externe partij die concensus kan brengen

 
     
  Waaruit bestaat deze audit?  
 

Intake-meeting met o.a.:
- in kaart brengen van de innovatietrajecten a.d.h.v. de business innovatie quick scan
- bespreking van mogelijke innovatie-ideeën of projecten
- profilering van het bedrijf t.a.v. gangbare steunmaatregelen.
De bespreking gebeurd a.d.h.v. de business funnel activiteiten: Ze omvat de meest relevante innovatie (en subsidie) thema's zoals:
- strategisch onderzoek
- markt- en technologisch onderzoek
- bedenken van nieuwe ideeën en concepten
- ontwikkeling van business plannen en business cases
- ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
- training en aanwerving van personeel
- marketing en e-commerce
- internationaliseren en scalen
- intellectuele en commerciële bescherming
- groeimanagement
- investeringen productie

 
     
  Onderzoek  
  Doel van dit onderzoek is om op een korte tijd een overzicht te maken van de meest relevante steunmaatregelen. Dit onderzoek kan gebeuren door:
- d
eskresearch
- netwerkbevraging
- onderzoek in bestanden
- onderzoek in publicaties
In vele gevallen is er 50 tot 100% steun beschikbaar vanuit de verschillende overheden.
 
     
  Nabespreking en planning  
  Bespreking van de resultaten van deze scan, de mogelijkheden voor de toekomst en de te volgen stappen.  
     
  Wat doet de auditor?  
 

- advies bij de formulering van de auditdoelstelling
- afstemming van het programma
- verzameling en communicatie van alle benodigde informatie
- uitvoering van de audit
- klankbord en advies tijdens de nabespreking

 
     
  Info- of bestelaanvraag  
 Subsidie Quickscan

1 x meeting, quick analyse innovatie steunmogelijkheden en aanbeveling
prijs: gratis

Meer info via infovraag.

 
     
  Contact  
 

Gro3, business innovatie bureau
T +32 (0) 3 489 32 80
www.gro3.com
info@gro3.com