Bedrijven moeten innoveren maar in veel opgestartte projecten komen meestal onverwachte risico's en kosten naar boven. Innovatie- en new business projecten lopen fout door onvoldoende scherpte in de conceptfase maar vooral bij de implementatie (90%). Het inschakelen van een externe specialist kan een bedrijf daarom veel kosten en risico's besparen.  
     
  Doel van deze methodiek  
 

Met deze methodiek ontvangt uw bedrijf externe ondersteuning bij de realisatie van uw innovatie- of new business project rond nieuwe producten, new business, nieuwe markten, nieuwe marketing, start-up's en/of spin-off's. Hierdoor bekomt een bedrijf op een flexibele wijze externe ondersteuning en een klankbord waardoor projecten succesvoller worden.

 
     
  Waaruit bestaat een verbetertraject?  
 

Uw bedrijf doorloopt samen met een coach-expert een kwaliteitstraject dat ontworpen is vanuit het kwaliteitsprincipe "plan-do-check-act" uit Kaizen. Een coaching traject bestaat in principe uit vier fases: verkenning, projectplanning, implementatie en evaluatie. Deze fasen worden in functie van de behoeften als volgt aangepast:

 
     
 

1. VERKENNING
In een oriënterend gesprek wordt nagegaan welke kiemen uw bedrijf draagt voor newbusiness en innovatie. Dit gebeurd aan de hand van een activity scan waarin de voornaamste beste activiteiten m.b.t. new business development en innovatie zijn opgenomen.
Indien noodzakelijk wordt er een 360° audit uitgevoerd.
Aan de hand van een subsidie-scan kunnen de mogelijke steunmaatregelen worden nagegaan.

2. PROJECTPLANNING
Op basis van de inzichten tijdens de verkenning wordt er gezamenlijk het uit te voeren verbetertraject uitgewerkt met hierin o.a.:
- de doelen,
- de voornaamste werkpakketten en projecten,
- de timing en de milestones,
- de middelen (o.a. ingezette steunmogelijkheden),
- de deelnemers van het team
- de gewenstte resultaten.

3. IMPLEMENTATIE
Doel van de coaching is het vergroten van de vooruitgang op een aantal besproken thema's, doelen of projecten. De coaching gebeurt doorgaans d.m.v. regelmatige samenkomsten (wekelijks tot maandelijks). Ad hoc kan er projectmanagement worden ingezet.
Om steeds de juiste expertise in te zetten wordt er waar nodig beroep gedaan op een netwerk van experten
Tijdens elke coaching wordt er gebruik gemaakt van een new business development toolkit. Deze toolkit omvat meer dan 50 praktische tools, modellen en technieken die ingezet kunnen worden tijdens meetings, werksessies of workshops. Deze tookit wordt eveneens ter beschikking gesteld aan alle deelnemers van het business innovatie programma.

4. EVALUATIE
Evaluatie van het verbetertraject en de opgeleverde resultaten.

 
     
  Wat soort van thema's?  
 

Het coachingprocess kan voor diverse thema's worden ingeschakeld zoals:
- inrichten van new business of innovatiemanagement
- nieuwe producten
- nieuwe business
- nieuwe business modellen
- innovatieprojecten
- nieuwe markten
- nieuwe partners

 
     
  Waarom een externe begeleider?  
  Met een externe begeleider hebt u minder risico's, minder verliezen maar bekomt u vooral meer succesvolle projecten door:
- inbreng van specifieke ervaring en ervaringsgegevens
- selectie en gebruik van de juiste tools en methodieken
- bewaking van de goede voortgang van een project
- bewaking van de kwaliteit en focus van een project
- een nieuwe frisse kijk op het bedrijf en de sector
- zorgt voor concensus en draagvlak in teams
- opzetten van professionele werksessies, workshops en brainstorms
- inschakelen van een sterk netwerk en de juiste experten
 
     
     
 

Click voor meer info:

NEW BUSINESS DEVELOPMENT SUCCESS METHOD

Copyright www.gro3.com | All rights reserved