Beknopt overzicht van de verschillende steunmaatregelen  
 

Er zijn diverse overheden die steunmaatregelen verlenen:
- Europese commissie
- Federale regering
- Vlaamse regering
- Brussel hoofdstedelijk gewest
- De provincies
- De steden
- De gemeenten

Bovendien is er steun beschikbaar vanuit diverse thema's:
- economie, ondernemingsschap
- werkgelegenheid, opleidingen
- creativiteit, innovatie
- cultuur

Bedrijven kunnen zo steun vinden m.b.t. innovatie, new business en internationalisering. Zo kan men ondersteuning bekomen van bij het zoeken van ideeën tot de commercialisering en is de ganse new business of innovatiepipeline afgedekt:
- business models
- business case en business plan
- business-, innovatie en groeistrategie
- change- en cultuurmanagement
- clusters and networks
- co-creation and crowdsourcing
- creativiteit en brainstorming
- design en usability
- export en international scaling
- financieën en overheidsondersteuning
- futuring, future scenario's and visioning
- go-to-market and growth strategies
- idee- en innovatiemanagement
- innovatie- en gebruikersonderzoek
- intellectuele eigendom en commercieële bescherming
- verkoop en marketing van innovaties
- new business development
- new product development
- o&o programma's
- ondernemerschap
- partnering, alliances and venturing
- portfoliomanagement, platformontwikkeling en roadmapping
- projectmanagement
- prototyping
- productie
- risc-assesment
- start-up, spin-off and spin-in
- technologiemanagement

 
   
     
  Steunmogelijkheden  
  In vele gevallen is er 50 tot 100% steun beschikbaar vanuit de verschillende overheden. Met een Subsidie Quick-scan komt u hierover meer te weten.  
     
  Contact en info  
  gro3, business innovatie bureau
T +32 (0) 3 489 32 80
www.gro3.com
info@gro3.com