8 groeimarkten met innovatiekansen  
     
 

Soms stellen bedrijven zich de vraag of ze wel in de juiste sector of markt actief zijn. Zowat 70% van de wereldmarkten zijn immers verzadigd, dus in heel wat sectoren heerst er een schroeiende concurrentie. In heel wat gevallen innoveren bedrijven incrementeel rond het eigen product of dienst binnen de sector. In verzadigde markten biedt dit dikwijls niet de gewenste opbrengst. Slimme bedrijven gaan dan ook op zoek naar nieuwe toekomstmarkten voor nieuwe groei en kijken uit wat ze daar in kunnen betekenen. Zo kijken ze verder dan de incrementele productaanpassingen of het louter toevoegen van een dienst aan het product.

De wereldeconomie wordt door elkaar geschud zoals nooit tevoren. Op korte tijd moet het economisch systeem zich aanpassen om met die nieuwe realiteit te leren leven. Een aantal markten staan voor een forse groei. Wie verder wil kijken dan zijn eigen sector kan zich oriënteren naar deze groeimarkten met toekomst. Hieronder vindt u 8 groeimarkten met structurele groei, waar het gaat over schaarste en die ondernemingen kunnen benutten om te innoveren.

 
     
  GROEIMARKT 1: DIENSTEN  
  Onder een dienst verstaat men in de economie niet-fysieke goederen. Deze sector, die meer dan de helft van de totale economie uitmaakt, is groeiend. Die trend zal zich doorzetten, wat betekent dat de dienstensector in de toekomst een nog belangrijkere impact zal hebben op het realiseren van welvaart. Het is echter een misvatting dat innovatief zijn met diensten enkel beperkt is tot de dienstensector. Vele ondernemingen met industrie¨le activiteit zetten vandaag ten volle in op het verlenen van diensten aan hun klanten met als doel zich te onderscheiden van de concurrentie. Onze traditionele sectoren zijn vandaag de facto dienstverleners geworden. Hun succes zal in de toekomst niet alleen afhangen van technologische innovatie maar des te meer van relevante dienstverlening, nieuwe business modellen en zo meer. Diensteninnovatie is in volle ontwikkeling en dat genereert nieuwe vragen.  
     
  GROEIMARKT 2: DE (ALTERNATIEVE) ENERGIE  
  Het tijdperk van goedkope ontginning van olie en gas ligt achter ons en we kunnen de productie niet meer eindeloos opvoeren. De nieuwe olie en gasvelden liggen veel moeilijker om te ontginnen. Het zijn de oliedienstbedrijven (boorbedrijven) en de alternatieve energie-leveranciers die het meest zullen profiteren in deze sector. Het zoeken naar alternatieve en schone energiebronnen is een enorme groeimotor. Een hogere olieprijs zal er voor zorgen dat er steeds meer vraag is naar alternatieve energie oplossingen zoals windenergie, zonne-energie en hydro energie. Ook producten en diensten die de energieconsumptie verminderen en efficiënter maken zullen belangrijker worden. De Europese commissie verwacht dat windenergie, met inbegrip van zowel onshore als offshore, de hernieuwbare energiemarkt zal domineren, zowel in 2020 en 2030, gevolgd door waterkracht en biomassa.  
     
  GROEIMARKT 3: GROEN, AFVAL EN DUURZAAMHEID  
  Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig. Grondstoffen geraken uitgeput en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Net als in voorgaande jaren blijft de markt voor duurzaamheid groeien en ontstaan er nieuwe toepassingsgebieden. Goederen die de kwaliteit van de omgeving verbeteren en de pollutie en afval verminderen zijn in trek. De duurzame onderhoudsmarkt wordt ook een markt van de toekomst net zoals innoveren of renoveren voor een duurzame toekomst.  
     
  GROEIMARKT 4: DE GRONDSTOFFEN  
  Een grote groeisector van de nabije toekomst zal de markt voor grondstoffen zijn. De materiaalschaarste is het tekort aan grondstoffen voor materialen dat lijkt te ontstaan door groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart in de wereld. Omdat alle producten die we gebruiken uit materialen bestaan, en we steeds nieuwe materialen nodig hebben, is dit een serieus probleem. Zo lekten er bijvoorbeeld in de zomer van 2009 plannen uit van de Chinese overheid om de export van zeldzame ertsen te beperken. Dit heeft grote gevolgen voor de industrie in andere landen, omdat op dit moment het overgrote deel van de winning van zeldzame ertsen in China plaatsvindt, en deze elementen nodig zijn voor de productie van allerlei producten. Andere landen hebben ook voorraden zeldzame ertsen, maar de productie hiervan op peil brengen zal zeker enkele jaren duren. De natuurlijke grondstoffen gaan in een snel tempo in prijs stijgen. Hierdoor zullen de kosten voor ontwikkeling van hernieuwbare grondstoffen sneller terug kunnen worden verdiend.  
     
  GROEIMARKT 5: DE INFRASTRUCTUURWERKEN IN CHINA  
  De 1,3 miljard Chinezen & 1 miljard Indiërs en nog honderden miljoenen Aziaten vechten om hun plaatsje in de wereldeconomie. China heeft geen schulden maar beschikt over geweldige spaaroverschotten. China heeft een ambitieus infrastructuurplan ter waarde van 4 biljoen yuan. Bovendien zal de Chinese overheid de belastingen verlagen en ook pakketten goedkeuren om de vastgoedmarkt te ondersteunen. Voor infrastructuurwerken zijn er veel grondstoffen noodzakelijk.  
     
  GROEIMARKT 6: DE LANDBOUW (MESTSTOFFEN EN ZADEN)  
  Elke dag komen er netto 200.000 mensen bij in de wereld. In 2050 zouden we met minimaal 9 miljard mensen zijn. Door de stijgende bevolkingsgroei en een groeiende middenklasse in India, Brazilie en China die zich steeds meer voedsel kan permitteren, zal de vraag naar basisproducten als rijst, tarwe en granen exponentieel toenemen. Door de verstedelijking en stijgende inkomens in arme landen zal er ook een verandering van eetgewoonten ontstaan: rijker aan proteïnen. Zo is de vleesconsumptie in China in 6 jaar tijd met 85 % toegenomen. Om 1 kg rundvlees te produceren is er 7 kilogram graan nodig. Men zal ook meer gewassen moeten kweken op minder landbouwgrond in de wereld en daar zijn véél meststoffen voor nodig. De toekomst van meststoffen en de bio-voeding ziet er dan ook héél goed uit.  
     
  GROEIMARKT 7: DE VERGRIJZING  
  In 2020 zullen we allemaal langer werken en ook langer kunnen werken. We gaan te maken krijgen met een enorme vergrijzingsgolf die nu al op ons afkomt. Op een bevolking van ruim 6,5 miljard mensen zijn er vandaag 700 miljoen mensen ouder dan 60 jaar, in een paar decennia zal dit op 2 miljard moeten uitkomen. En omdat de uitgaven voor farmacie viermaal hoger liggen voor een 60-plusser dan voor iemand jonger dan 60 jaar, zal ook de vraag naar geneesmiddelen en bejaardentehuizen alleen maar toenemen. Producenten van rolstoelen, protheses en ziekenhuisbedden zullen hier ook enorm van profiteren. Ook is er een groeiende markt in onroerende goederen. Door het verouderen van de bevolking zal de vraag naar huisvesting voor ouderenvoorzieningen toenemen alsook de vraag naar medische bureaugebouwen.  
     
  GROEIMARKT 8: WATER  
  Wanneer wij onze aarde bekijken vanuit de ruimte, zien wij een 'blauwe planeet'. 70 % van het aardoppervlak is immers bedekt met water. Maar 97 % van het 1,4 miljard kubieke kilometer aanwezige water is zeewater, en meer dan 2 % is ijs. Wat overblijft, bevindt zich ofwel op grote diepte, of is sterk vervuild. Dit betekent dat slechts 0,003 % onmiddellijk geschikt is om te worden gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Water wordt echter erg verspild, verontreinigd en 'misbruikt'. Met als gevolg een dreigende mondiale waterschaarste. Recente prognoses duiden erop dat tegen 2025 meer dan vijftig landen, met samen drie miljard mensen, met waterschaarste zullen worden geconfronteerd, dit ten gevolge van een stijging van de vraag naar water met 650 %.  
     
     
 

INNOVATION, NEW BUSINESS & GROWTH

Copyright www.gro3.com | All rights reserved