16 verdienmodellen (Universiteit Antwerpen, Doctoral School)  
  Presentatie rond verdienmodellen aan studenten van de cursus "Innovation Management & Entrepreneurship". Wat zijn de voor en nadelen en hoe kunnen die worden ingezet voor diverse types van business cases.  
     
  Open innovatieplatform ( Voka, Brussel)  
  Ondersteuning ontwerp framework van een open innovatieplatform binnen een waardeketen. Begeleiding van voortgang business cases. Ontwerp en begeleiding van geïntegreerde ideation aanpak binnen een sector.  
     
  Innovatiestrategie (Innovatieschool, Innovatiecentrum, Hasselt)  
  Presentatie en workshop rond innovatie en innovatiestrategie.  
     
  ICT Creatief!, Brussel (Branche co-innovation project, gro3, Brussel)  
  Open Brainstormings "ICT Creatief!" waarbij ICT-bedrijven bij en met mekaar brainstormen.  
     
  Mechelen Creatief! (Regional co-innovation project, gro3, Mechelen)  
 

Open Brainstorm netwerk "Mechelen Creatief!" waarbij 4 bedrijven uit de regio Mechelen bij en met mekaar brainstormen aan de hand van de "GPS voor ondernemingen "van Flanders DC (zie ook artikel in Gazet Van Antwerpen: "Mechelse bedrijven steken hoofden bij mekaar" )
Presentaties te verkrijgen op aanvraag.

 
     
  ICT Colab (Branche futuring project, gro3, Brussel)  
 

Cross-industrie innovatie-workshop (2003). Brainstorming met een 10-tal bedrijven rond trends en creativiteitsworkshops rond nieuwe productideeën in de waardeketen.
De begeleidende presentaties en de resultaten van deze open brainstorm zijn beschikbaar.

 
     
  Kitchen of the future (Branche futuring discovery project, gro3, Gent)  
 

Sensibilisatie- en openbrainstormevent waarbij alle betrokken partijen uit de Horeca-waardeketen deelnamen om gezamenlijk aan toekomstdenken te doen: horeca-uitbaters, kennisinstellingen, leveranciers en federaties. Het rapport met de presentaties en de resultaten (trends/behoeften/ideeën) van deze open brainstorm zijn beschikbaar.

 
     
 

Any idea's for growth, Mr Watson? (CEO open workshop, Leuven Inc, Leuven)

 
  Het kiezen van een juiste groeistrategie is voor elk bedrijf essentieel om een succesvolle toekomst veilig te stellen. Bedrijfsleiders hebben evenwel weinig gelegenheid om hierover praktijkervaring met andere ondernemers uit te wisselen.  
     
  Marketing van ICT (Open workshop, Innotek, Geel)  
  Workshop voor de ICT-kring van Innotek tesamen met Het Strategisch Plan Kempen over de beste praktijken van marketing van ICT producten en diensten.  
     
  Denktank Productontwikkeling (Moderation, Inshape, Gent)  
  Flanders InShape startte tesamen met haar partnerfederaties - Fedustria, Agoria en Essenscia - een platform waarin deelnemers elkaar ontmoeten om over de mogelijke onderwerpen van onderzoeksprojecten te brainstormen. gro3 werd uitgenodigd om diverse "denk tank" brainstorms te faciliteren.  
     
  Gebruikeronderzoek dyslectici (Open brainstorm, De Zwaan, Rotterdam)
 
  Het inventariseren van de alternatieve vaardigheden en leer methoden uit de praktijk die dyslecten helpen hun school te doorlopen en in het maatschappelijk verkeer een volwaardige rol te kunnen spelen. Brainstorm met de voornaamste "stakeholders" zoals dyslectici, ouders, leerkrachten, onderzoekers, de overheid e.d.  
     
  Innovatiemanagement (Open training, Kluwer, Brussel en Antwerpen)  
  Training over innovatiemanagement voor bedrijfsleiders en managers inclusief praktijkcases van vooraanstaande Europese bedrijven. Meer info  
     
  “Creativity and Innovation” (Lezing, Marketing Innovation Congres Nascom, Genk)  
  "A 1-day seminar where top speakers shared their innovative approaches to digital marketing and how one can do an awesome job promoting digital products or services. Whether it’s putting this message on the moon, or spending time where it really matters." Presentatie verkrijgbaar op aanvraag.  
     
  "The role of innovation and innovation management for business in Northern Europe”? (Lezing, K.U.Leuven-Campus Kortrijk, Rijsel)  
  Uiteenzetting in het programma “Doing business in the North Sea Area” van K.U.Leuven Campus Kortrijk voor studenten van de IESEG School of Management te Rijsel. Presentatie te verkrijgen op aanvraag.Open Brainstormings "ICT Creatief!" waarbij ICT-bedrijven bij en met mekaar brainstormen. Presentatie verkrijgbaar op aanvraag.  
     
  "Anders kijken" (Voordracht en Workshop, Innovatie-centrum Limburg, Hasselt)  
 

Presentatie rond "Anders kijken" en "The prepared mind" met aansluitend praktijkworkshop voor de adviseurs van de Innovatiecentra Vlaanderen. De presentatie behandelde de rol en achtergrond van anders kijken en denken t.o.v. innovatie aan de hand van talrijke voorbeelden. De presentatie is beschikbaar.

 
     
  "Kan innovatie worden gemanaged?" (Lezing, Sirris Seminar, Affligem)  
 

Presentatie" op het Sirris seminar "Beheerst u nog de complexiteit in uw bedrijf?" rond de vraag of innovatie en de front end of innovatie wel kàn gemanaged worden (en hoe). Presentatie verkrijgbaar op aanvraag.

 
     
  "What happened with the Da Vinci manager?" (Lezing, KIVI NIRIA, Eindhoven)  
 

Presentatie "De fuzzy front end" van innovatie. De grootste winst in time-to-market (tot 70%) kan gemaakt worden in de zogenaamde "fuzzy front end". Alhoewel dit gebied nog weinig in kaart is gebracht, besteden meer en meer bedrijven hier aandacht aan. Presentatie verkrijgbaar op aanvraag.

 
     
 

"Van idee tot opportuniteit" (Lezing, Unizo / Innotek, Geel)

 
 

Presentatie over het innovatieproces "Van idee tot opportuniteit". Deze lezing was specifiek bedoeld voor bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen. De lezing kaderde in een totaalprogramma rond innovatiecoaching. Presentatie verkrijgbaar op aanvraag.

 
     
  Creatief denken en doen (Lezing, Syntra netwerk, Ardooie)  
  Voordracht met workshop rond open brainstorming met presentatie van de brainstormtool "GPS voor ondernemingen" van Flanders DC. Presentatie te verkrijgen op aanvraag.  
     
  "Key succes factors van clustering" (Conferentie, Lucind & gro3, Eindhoven)
 
  Themadag over clustering met beste praktijkgetuigenissen uit Nederland en België met medewerking van het Syntens (NL) en Het instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (B). Presentaties te verkrijgen op aanvraag.  
     
  "Hunting for hunting grounds" (Seminarie, gro3, Brussel en Eindhoven)  
 

“Hunting for hunting grounds” is een nieuw proces om je groei-mogelijkheden (“new business”) als bedrijf te definiëren. Christopher W. Miller (US), stichter van innovationfocus (innovation focus, USA) en president van de Product Development and Management Association, USA (PDMA) gaf tijdens twee workshops (Eindhoven en Brussel) uitleg over zijn methodiek en zijn visie over de fuzzy front end van innovatie (persartikel). Presentaties te verkrijgen op aanvraag.

 
     
  "De rol van HR: tussen droom en daad" (Artikel, HR Magazine)  
  Artikel in het HR tijdschrift over de rol van HR m.b.t. het inrichten van innovatie in organisaties.  
     
  Meer innovatie in middelgrote bedrijven (Artikel, De Vlaamse Ondernemer)  
 

Artikel i.v.m. innovatie in de kmo's van Vlaanderen. Artikel te verkrijgen op aanvraag

 
     
  "Out-of-the-box" (Artikelreek, Sirris)
 
  Artikelreeks in samenwerking met Techniline van Sirris. Artikels te verkrijgen op aanvraag.  
     
     
     
     
     
  Quote from Larry Ellison    
  "When you innovate, you've got to be prepared for everyone telling you you're nuts."